บริจาคมูลนิธิรามาธิบดี

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Skinsista  ภายใต้แคมเปญ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ คุณมาสฉวี วัฒนไชย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลรามาธิบดี เพี่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  สำหรับมูลนิธิรามาธิบดี โครงการสถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ และสนับสนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีคุณนันทินาฎ พงษ์ชาญชวลิต ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และคุณนรีรัตน์ พงษ์ชาญชวลิต ตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาดและการขายเป็นตัวแทนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Tags: No tags

Comments are closed.